Reiki

Wat is Reiki

Reiki is het Japans woord dat Universele Levensenergie betekent: de energie waaruit alles is opgebouwd oftewel kracht van de zon.De meeste van de vele Reiki studenten op de wereld zullen het er over eens zijn dat “universele levensenergie” maar een summiere omschrijving is van de buitengewone kracht van Reiki. Grandmaster Takata benoemde het daarom ook “Gods-power”.

 

Reiki is helende energie, geen techniek of methode. Reiki kent geen huidskleur, geloof of leeftijd. De manier waarop het wordt doorgegeven aan anderen is wel een methode. De Usui methode van Reiki Healing of Usui Shiki Ryoho, gebruikt men deze energie door zachte aanraking ten behoeve van healing oftewel genezing.

 

Hawayo Takata, de vrouw die de Usui methode van Reiki buiten Japan bracht, schreef het volgende:

 

“Deze kracht (Reiki) is onvoorstelbaar, onmeetbaar en omdat het een universele levenskracht is, voor mens en dier niet te vatten. Toch ontvangt ieder levend wezen, wakend of slapend, er dagelijks de zegeningen van.”

Wat kan Reiki voor je doen?

Reiki werkt op vele terreinen. Zowel fysiek, emotioneel, als spiritueel.

 

Voor sommige mensen is het verlangen om lichamelijke klachten te herstellen een eerste motivatie om hun verbinding met Reiki aan te gaan. Gaandeweg ervaren ze dat Reiki veel meer doet dan alleen maar lichamelijk genezen.

 

Zowel op mentaal als emotioneel niveau heeft Reiki een grote invloed. Door het oplossen van (oude-)overtuigingen, (oude-)pijnen en emotionele knopen ontstaat er harmonie in ons wezen en daardoor nieuwe ruimte voor groei. Het spiritueel groeien gaat gepaard met het bewustzijn van de gemeenschap, met het weten dat alles altijd met elkaar verbonden is. In dit weten is Reiki fundamenteel ondersteunend. Het steeds weerkeren tot de kwaliteiten van de ziel maakt dat we in staat zijn onze verantwoordelijkheid op te nemen en onze kwaliteiten te verbinden met het levens web waar we allemaal deel van uitmaken.

 

Reiki leert je over waarheid, oprechtheid en eenvoud. Je leert dat alle leven heilig is, in al zijn aspecten.

Wat is een Reiki Behandeling?

Tijdens een Reikibehandeling lig je op een behandelingstafel of zit je op een stoel/krukje.
Je ontvangt Reiki doordat de gever zijn of haar handen volgens bepaalde posities zachtjes op je lichaam legt.

 

Hierdoor gaat Reiki, de Universele Levensenergie, door jou stromen. Sommigen ervaren dit als lichte prikkelingen of tintelingen die door hun lichaam stromen, maar elke ervaring is anders en daarom ook moeilijk te omschrijven. Wat wel bijna altijd wordt ervaren is een diepe rust en innerlijke vrede.

 

Uit ervaring weten we dat het niet nodig is de energie te sturen, zij gaat waar ze op dat moment nodig is.

Huisregels

  • By Netty – Reiki & Massage Cuijk, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal van je persoonlijke bezittingen.
  • By Netty – Reiki & Massage Cuijk is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen.
  • Graag tijdens de behandeling de mobiele telefoons uit zetten.
  • Wanneer je bij ons in de praktijk komt en je bent onder behandeling van een arts en/of fysiotherapeut dan verzoek ik je dit bespreken i.v.m. mogelijke nadelige consequenties.
  • Een doorverwijzing van een arts is niet nodig, maar indien er medicatie e.d. wordt gebruikt is het raadzaam dit met de arts te bespreken.
  • De massage werkt niet medisch en stelt geen diagnoses, maar heeft mogelijk een preventieve werking.
  • Hygiëne staat in een hoog vaandel, wij vragen u daarom vriendelijk om aan de hygiëne te denken dat werkt het prettigst voor beide partijen.
  • De behandelingen worden niet vergoed door de verzekering.